laur2009-620x250W dniu 21 lutego br., obradowała Kapituła Lauru Cisowego. W spotkaniu pod przewodnictwem burmistrza Nowogardu Roberta Czapli udział wzięli członkowie Kapituły Antoni Bielida, Mieczysław Cedro, Aneta Drążewska, Adam Fedeńczak, Franciszek Karolewski, Waldemar Pędziszczak, Eligiusz Rzechuła, Jan Tandecki oraz kierownik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Funduszy Kultury i Sportu Agnieszka Wróblewska.
Kapituła ustaliła, iż uroczyste wręczenie wyróżnień „Lauru Cisowego" nastąpi w dniu 30.04.2014r.

Wnioski o przyznanie honorowego wyróżnienia należy składać do Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy do dnia 31 marca 2014r.