Od blisko 12 lat z inicjatywy Burmistrza Roberta Czapli, trwa porządkowanie naszej gminy. Przez ten czas przewinęło się bardzo wiele osób (najczęściej zalegający z płatnością alimentów i osoby skazane wyrokiem sądu za drobne przewinienia), które na poczet kar sprzątały i odśnieżały ulice, odchwaszczały chodniki, likwidowały dzikie wysypiska śmieci lub zamalowywały szpecące napisy na elewacjach budynków. Ten czas, to również dobra współpraca burmistrza z Zakładem Karnym w Nowogardzie, dzięki któremu osoby odbywające karę pozbawienia wolności, przyczyniały się do upiększania naszego miasta poprzez pracę na rzecz jej mieszkańców.
Każdego dnia te osoby pracują na naszych ulicach i wnoszą swój wkład w piękno naszego miasta i gminy.

malowanie poręczy na terenie miasta
malowanie poręczy na terenie miasta

 

 

 

 

 

oczyszczanie palenisk 
oczyszczanie palenisk

 

 

 

 

 

sprzątanie chodników za pomnikiem
sprzątanie chodników za pomnikiem

 

 

 

 

 

sprzątanie ścieżki i brzegu trzcinowiska ul. Promenady
sprzątanie ścieżki i brzegu trzcinowiska ul. Promenady