Od blisko 12 lat z inicjatywy Burmistrza Roberta Czapli, trwa porządkowanie naszej gminy. Przez ten czas przewinęło się bardzo wiele osób (najczęściej zalegający z płatnością alimentów i osoby skazane wyrokiem sądu za drobne przewinienia), które na poczet kar sprzątały i odśnieżały ulice, odchwaszczały chodniki, likwidowały dzikie wysypiska śmieci lub zamalowywały szpecące napisy na elewacjach budynków. Ten czas, to również dobra współpraca burmistrza z Zakładem Karnym w Nowogardzie,
dzięki któremu osoby odbywające karę pozbawienia wolności, przyczyniały się do upiększania naszego miasta poprzez pracę na rzecz jej mieszkańców.
Każdego dnia te osoby pracują na naszych ulicach i wnoszą swój wkład w piękno naszego miasta i gminy.

koszenie trawy - ścieżka Promenada
koszenie trawy - ścieżka Promenada

 

 

 

 

 

malowanie - Skateparkmalowanie - Skatepark

 

 

 

 

 

naprawa ławek - Skatepark
naprawa ławek - Skatepark

 

 

 

 

 

sprzątanie boiska do tenisa ziemnegosprzątanie boiska do tenisa ziemnego

 

 

 

 

 

sprzątanie boiska - pl. Szarych Szeregów
sprzątanie boiska - pl. Szarych Szeregów

 

 

 

 

 

sprzątanie Skateparku i zieleńców
sprzątanie Skateparku i zieleńców

 

 

 

 

 

sprzątanie ścieżek przy murach obronnych
sprzątanie ścieżek przy murach obronnych